Powierzchnie styczne zęba

Każdy ząb ma dwie powierzchnie styczne, powierzchnię językową i powierzchnię wargową (zęby przednie) lub policzkową (zęby boczne). Zęby przednie mają ponadto brzeg sieczny, a boczne — powierzchnię żującą z dwoma guzkami (przedtrzonowce) lub większą liczbą (trzy, cztery lub pięć) guzków (trzonowce). Na brzegu siecznym kia znajduje się jeden guzek.

Dla celów klinicznych oznacza się zęby liczbami od 1 do 8. Przy liczbie stawia się znak plus, jeśli ząb jest górny, lub minus, jeśli) dolny, po stronie prawej lub lewej w zależności od położenia zęba. Zęby mleczne oznacza się cyframi rzymskimi.

Zęby znajdują się w wyrostku zębodołowym (processus alveolaris). Każdy ząb ma swój zębodół (alveolus). Z zębodołem połączony jest tkanką łączną włóknistą – ozębną.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>