Próchnica zębów

Próchnica zębów (caries dentium) atakuje zęby ludzkości od epoki kamiennej. Wraz z postępem cywilizacji choroba ta rozprzestrzenia się !coraz bardziej. Współcześnie w Polsce choruje na próchnicę 80-93% ludności.

Et i ©patogeneza próchnicy. Uważa się, że próchnica jest chorobą wieloprzyczynową. Z czynników miejscowych podkreśla się rolę pałeczki kwasu mlekowego, niezbędnej do fermentacji resztek pokarmoiwych (węglowodanów), w wyniku której powstaje kwas mlekowy mający demineralizować tkanki zęba. Szkliwo zdemineralizowa- ne, zawiarające mało składników organicznych, rozpada się, zaś orga-niczna część zębiny ulega zniszczeniu w następstwie peiptonizującego wpływu zaczynów wytwarzanych przez drobnoustroje (teoria chemicz- no-pasożytmicza Millera). Według Gottlieba, bakterie proteolityczne

mszczą -strukturę organiczną szkliwa i zębiny, a działanie kwasów jest zjawiskiem wtórnym. Ostatnio coraz częściej wysuwa się ihilpoteizę

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>