PROFILAKTYKA W STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ

Zapobieganie chorobom zębów powinno isię zaczynać od chwili mineralizacji zębów mlecznych, a więc od 17 tygoidnia życia płodowego. Konieczna jest przeto właściwa podaż soli mineralnych. Przyswajanie tych soli regulują gruczoły wewnętrznego wydzielania i witaminy zawarte w pokarmach. Płód może wprawdzie czerpać sodę mineralne z ustroju matki, lecz powoduje to (w przypadku niedoboru lub zaburzeń przyswajania) uszczerbek dla jej ustroju.

Liczne spostrzeżenia kliniczne i badania statystyczne potwierdzają rozpowszechniony pogląd o szkodliwym wpływie ciąży na uzębienie matki. Być może, że jest to związane z nieodpowiednim trybem życia lub złym odżywianiem kobiet ciężarnych. Konsultacje lekarza: położnika ze stomatologiem są więc niezbędne. Tak mocno zakorzeniony u nas przesąd o szkodliwości leczenia zębów w okresie ciąży powinien być zwalczany, gdyż takie niczym nieuzasadnione mniemainie prowadzi do znacznego zniszczenia uzębienia, do powstania stainów zapalnych miazgi nie leczonych zębów i w następstwie do- jej zgorzeli. Tymczasem wiadomo, że w czasie porodu infekcja z przy wierzchołkowy ch ogni|sk zębowych powstałych na tle zgorzeli miazgi irozsiewa się szczególnie łatwo.

Na pierwszy plain w profilaktyce chorób zębów- wysuwa się prawidłowe odżywianie. Ze składników pokarmowych mających związek przyczynowy z próchnicą zębów należy wymienić: węglowodany,, białka, sole mineralne, w-odę ii witaminy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>