PROTETYCZNE LECZENIE ZABURZEŃ ZWARCIA

Do chwili obecnej nie ma jednej ogólnie akceptowanej definicji zaburzeń zwarcia. Można przyjąć, że tym mianem określa się nieprawidłowości zgryzowe i nienormalne położenie zębów, zaburzające właściwy stosunek żuchwy do szczęki i normalne żucie, a niekiedy również i prawidłową wymowę.

Muhlemann do nieprawidłowości zgryzowych zalicza: – a) zaburzenia w przedniotylnych stosunkach łuków zębowych tyło- zgryz i przodozgryz,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>