Proteza ruchoma

W przypadkach gdy brakujące zęby ‚zastąpione zostały protezą ruchomą, konieczne jeist dla zachowania zębów z nią sąsiadujących wyjmowanie jej i czyszczenie po każdym posiłku.

Celem używania szczotki do ‚zębów jest mechaniczne usuwanie zalegających w miejscach retencyjnych !resztek pokarmowych i cząsteczek śluzu, jako materiałów podatnych na gnicie i fermentację oraz’ usuwanie ewentualnego kamienia !nazębnego1.

Duże znaczenie posiada masaż dziąseł, którego nie należy zaniedbywać w trakcie czyszczenia zębów. Szczoteczka w zasadzie powinna mieć włosie twarde. Nie ima obawy uszkodzenia twardym włosiem dziąsła podczas masażu. Zdrowe dziąsła na skutek urazów, które mogą powstać z powodu używania szczotki z twardym, ale elastycznym włosiem, nigdy nie powinny krwawić. Szczotki o miękkim włosiu lub dawniej rozpowszechnione szczotki gumowe są wręcz szkodliwe. Zamiast mechanicznie oczyszczać zęby wtłaczają one resztki pokarmowe w miejsca retencyjne, zasmarowują i zalepiają przestrzenie międzyzębowe, są więc zinalkomitym środkiem szerzenia próchnicy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>