Protezy nakładkowe

Protezy nakładkowe: a – tymczasowa akrylowa proteza nakładkowa, b – długoczasowa proteza nakładkowa na bazie protezy szkieletowej.

Według Kulikowskiego i współprac, protetyczne leczenie zaburzeń zwarcia składa się z kilku okresów: – 1. Wstępnego, w którym przeprowadza się wnikliwą analizę przypadku i w razie potrzeby korektę zwarcia.

– 2. Wykonania protezy tymczasowej.

– 3. Adaptacji do nowych warunków zgryzowych, czyli do zgryzu kon-strukcyjnego.

– 4. Czynnościowej przebudowy stosunków zwarciowych i właściwego ustalenia wielkości wymiaru dolnego odcinka twarzy.

– 5. Wykonania protez trwałych.

Rudnicka w protetycznym leczeniu

Rudnicka w protetycznym leczeniu przodozgryzu powikłanego zgryzem głębokim u dorosłych proponuje następujące etapy postępowania:

– likwidacja węzłów urazowych, „

– ustalenie zwarcia w zgryzie konstrukcyjnym,

– wykonanie uzupełnień czasowych w postaci szyny, protezy nakładkowej lub płytki regulacyjnej,

– obserwację adaptacji poszczególnych elementów układu stoma- tognatycznego do zmienionych warunków oraz dokonywanie niezbędnych korekt,

– utrwalenie wyników pierwszego etapu postępowania protezami stałymi lub ruchomymi. Szczegółowe postępowanie w protetycznym leczeniu zaburzeń zwarcia przedstawia się następująco:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>