Przęsło mostu

Przęsło mostu może być umocowane obustronnie i wówczas uzupełnienie takie nazywa się mostem dwubrzeżnym, a przy umocowaniu jednostronnym, mostem jednobrzeżnym. Mosty jednobrzeżne, z uwagi na niekorzystny rozkład sił żucia działających na filar, mogą być stosowane wybiórczo, w ściśle określonych przypadkach.

W zależności od rodzaju tworzywa użytego do ich budowy mosty można podzielić na jednolite metalowe, porcelanowe lub akrylowe oraz na mosty złożone, metalowo-akrylowe i metalowo-porcelanowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>