Przewlekłe zapalenie miazgi

Przewlekłe zapalenie miazgi. Charakterystyczną cechą tego zapalenia jest nieprawidłowa reakcja miazgi na bodźce1, przebiega bezboleśnie. Skutkiem procesów deganeracyjnych miazga reaguje w porównaniu ze zdrową znacznie słabiej. Zapalenie przewlekłe może ulec zaostrzeniu (ból samoistny, najczęściej niezbyt silny). W wyniku przewlekłych procesów dochodzi najczęściej do zwyrodnienia włóknistego (zapalenie włókniste). Rzadziej następuje rozpad ropny ‚ (zapalenie ropne) lub polipowaity rozirost miazgi (zapalenie rozrostowe).

Podstawowymi zatem cechami zapaleń miazgi są: zniszczenie procesem próchnicowym sklepienia komory, nieprawidłowa reakcja miazgi (zbyt gwałtowna w zapaleniach ostrych i słaba w przewlekłych) lub bóle samoistne albo jedno i drugie. Miaizga jednak jest żywa, czego dowodem jest odruch chorego na najdelikatniejsze nawet jej dotknięcie lub zadziałanie bodźcami termicznymi albo elektrycznymi. W prze-ciwieństwie do miazgi prawidłowej, miazga w stanie zapalnym reaguje bólem przez pewien czas po ustaniu działania bodźca.

Powrót do stanu prawidłowego miaizgi w stanie zapalnym bez leczenia jest niemożliwy. Zejściem zapalenia miazgi jest jej rozpad zgorzelinowy. Leczenie zębów z zapaleniem miazgi można przeprowadzić dwoma sposobami: pozbawienia zęba żywej miazgi (metoda mor taina) i zachowanie jej przy życiu (metoda przyżyciowa).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>