Ropne zapalenie ozębnej

czego może powstać ropne zapalenie ozębnej tyich zębów lub zapalenie kości. Nieprawidłowość wielkości zębów. Może wyrażać się zwiększeniem ich nozmiarów (mcicrodontia) lub .zmniejszeniem (micro- dontia).

Zmiana liczby zębów. W wyniku ‚rozszczepienia zawiązków zębów, ‚zniekształceń listewki zębowej lub wzmożonej’ jej czynności (według niektórych, jest to wyrazem atawizmu) m|oże dojść do powstania zwiększonej liczby zębów (hypeidontia). U człowieka współcizesne- no częściej występuje zjawisko zmniejszenia liczby zębów (hypodontici). Najstarsza teoria reprezentowana przez Darwina, Rosę, Buscha, Zuckerkandla, Adloffa i Herbsta wyjaśnia Mpiodoncję postępującą filogenetyczną redukcją uzębienia ludzkiego. Kantorowiicz, Korkhaus, Miisch i wielu innych przypisują duże znaczenie dziedziczności. Poważne argumenty przemawiają 2a trzecią teorią (Parreidt, Syrrist, Dennen- dorf i iin.), wiążącą tę anomalię z zaburzeniami rozwojowymi zewnętrznego listka zarodkowego, czego wyrazem jest równoległe występowanie zaburzeń rozwojowych skóry i jej tworów (włosów, gruczołów, paznokci).

Nie bez znaczenia jest teoria o wpływie na prawidłowy rozwój uzębienia gruczołów wewnętrznego wydzielania. Dość często spotyka się zmniejszoną liczbę zębów na tle niedoczynności tarczycy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>