ROZWÓJ ZĘBÓW

Okres rozwoju zębów (odontogenesis) jest bardzo długi, początek jego przypada na 5-6 tydzień życia płodowego, a koniec na 16-20 rok życia lub nawet niekiedy znacznie później.

Ektodermalny nabłonek pokrywający wejście do zarodkowej jamy ustnej tworzy zgrubienie przez mnożenie się komórek jego warstwy podstawowej. Zgrubienie to, zwane listewką wargowo-zębową, dzieli się na listewkę zębową i wargową. Listewka zębowa ciągnie się wzdłuż przyszłego wolnego brzegu szczęki i żuchwy.

W 9 tygodniu życia płodowego w miejscu przyszłych zębów mlecznych tworzy się 20 nabrzmień (po 10 w szczęce i w żuchwie) zwanych narządami szkliwnymi. W 4 miesiącu życia płodowego na kolbowatych końcach narządów szkliwnych powstaje wgłębienie. Szerokie pasmo nabłonkowe łączące listewkę zębow^ą z narządem szkliwnym zwęża się, tworząc szyjkę narządu szkliwnego. W późniejszym okresie narząd szkliwny przypomina dzwon, w którego wnętrzu znajduje się wpukiona tkanka mezenchymalna. W tym okresie w narządzie szkliwnym zaczynają zachodzić przeobrażenia, w wyniku których wytwarzają się cztery warstwy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>