Ślinotok

w głąb oibejmując mięśnie, dochodząc do «kości i powodując jej martwicę. Chorobie towarzyszy ślinotok i cuchnienie z ust. Bóle samoistne i pod wpływem bodźców są znaczne. Utrudniają one spożywanie pokarmów i pielęgnowanie jamy ustnej i zębów.

.Ogólny stan chorego bywa różny. Na ogół choroba przebiega bez silniejszego odczynu ogólnego. Niekiedy jednak znacznemu osłabieniu towarzyszą bóle głowy i wysoka ciepłota ciała. Węzły chłonne pod- żuchwowe są powięksaone. i bolesne.

Ze względu na częste występowanie wrzodziejącego zapalenia u osób ze źle pielęgnowaną jamą ustną należy zwrócić choremu uwagę na konieczność przestrzegania higieny i przeprowadzenie sanacji uzębienia.

Leczenie miejscowe polega na usunięciu przemywaniem martwiczej tkanki, nalotów i resztek pokarmowych. Następnie usuw.a się czynniki urazowe, o ile jest to możliwe bez zranienia błony śluzowej. W przeciwnym razie zabieg ten wykonuje się po przejściu ostrego stanu zapalnego. Najważniejszą częścią leczenia jest stosowanie środ-ków przeciiwbakteryjnych. Stosuje się przymoczki ze stężonego wodnego roztworu siarczanu miedzi, z płynu Fowlera, okłady z maści „Septalan”, w ciężkiej postaci – antybiotyki. W każdym przypadku zaleca się duże dawki witaminy C i zespół B.

Nawrotowe zapalenia wrzodziejące. Nawrotowe zapalenia wrzodniejące, iktóre prowadzą do powstania forateriowatych zagłębień w miejscach po zniszczonych brodawkach międzyzębowych i ubytków kostnych, leczy się chirurgicznie za pomocą wyskrobania dziąsłowych kieszonek patologicznych (curettage) lub gingiwektomii z założeniem opatrunku ochronnego ze specjalnie przygotowanych, twardniejących past.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>