Sole mineralne

Sole mineralne odgrywają doniosłą rolę w procesach fizyko-chemicznych ustroju. Na przemianę mineralną wywierają wpływ gruczoły wewnętrznego wydzielania i układ wegetatywny.

Podstawowym składnikiem twardych tkanek zęba są węglany i fosforany wapnia. Dzienne zapotrzebowanie wapnia u człowieka waha się w granicach od 0,4 do 2,0 g. Pokrycie tego zapotrzebowania uzależnione jest od przyjmowanych pokarmów.

Zawartość soli wapnia w uikładzie kostnym noworodka o prawidłowej wadze wynosi 28,5 g. W pierwszych miesiącach życia dzienne zapotrzebowanie niemowlęcia wynosi 0,33 g wapnia. W porównaniu z osobą dorosłą jest to ilość wielokrotnie większa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>