Technika stosowania pasty flu/orowej jest następująca:

-1. Ząb okłada się wałkami ligniny, zabezpieczając go w ten sposób przed dostępem śliny i osusza się tamponiikami ‚Waty. 2. Pastę fluorową waiera się w powierzchnię .zęba metalowym na- kładaczem lub upycluadłem kulkowym. W powierzchnie styczne wciera się paskiem celuloidowym.

-3. Czas wcierania – 1 minuta. 4. Po wcieraniu należy usunąć watką pozostałą na zębie pastę, przemyć zęby wodą ze strzykawki i polecić choremu przepłukanie ust pełną szklanką wody.

Wcieranie powtarza się kilkakrotnie w kilkudniowych odstępach. Dla osiągnięcia lepszych wyników zaleca się naświetlanie promieniami poizafioletowymi od 2 do. 4 razy po 3 minuty po zastosowaniu pasty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>