Teoria etiapatogenezy próchnicy

Najnowszą teorią etiapatogenezy próchnicy jest teoria proteolitycz- no-chelacyjna Schatza (1954 r.)l. Przez chelatary, czyli wiązacze, .rozumie się tafcie substancje, które wiążą związki metali, m. im. wapnia, w łatwo rozpuszczalne związki chemiczne. Proces tein może przebiegać w środowisku obojętnym lub zasadowym. Według omawianej teorii procesy proteolizy i odwapniania na drodze chelaicji odbywają się jednocześnie. Do chelatorów wapnia znajdujących się w1 jamie ustnej zalicza się produkty przemiany bajkteriii proteolitycznych, niektóre pro- teiny, węglowodany, lipidy, kwasy nukleinowe, aminy, amidy, aminokwasy, kwas mlekowy, cytrynowy i glifconoiwy i linne.

Wymienione czynniki zewnętrzne miejscowe (obojętne którą z teorii przyjmiemy za prawdziwą) mogą zadziałać tylko wówczas, jeśli podłoże, tj. tkanki zęba, są odpowiednio „przygotowane” na skutek zaburzeń w przemianie materii szkliwa i zębiny. Łukomski przypisuje cluże znaczenie dla utrzymania pirawidłowej przemiany materii w tkankach zęba Witaminie Di Bj. Szarpenak łączy witaminę Bx z prawidłową zawartością białka w zębie. Mełlanby i Edward podkreślają doniosłą rolę witamin A i D, inni podobne znaczenie przypisują witaminie C (Weil, Knoirr, Westiiin i lin). Poważne znaczenie dla prawidłowej przemiany materii mineralnej w tkankach zęba mają gruczoły wewnętrznego wydzielania (tarczyca, przytarczyce, gruczoły płciowe).Szkoła radziecka

(Speranski, Entiin, Astaniin, Kąszanski, Pigalew, Lutomski) udowodni- ła wipływ czynnika neurotroficznego na powstawanie próchnicy. Wreiszr cie szereg -badaczy (Glezina, Cserneyi i in.) zwraca uwagę na zależność próchnicy lod aktywności fosfatazy zawartej w tkankach zęba.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>