Układ kostny i zębowy

Podstawowym zatem czynnikiem mającym decydujący wpływ na układ kostny i zębowy są sole mineralne. W pobieraniu przez ustrój tych soli ważne są dwa momenty: 1) dostateczna podaż ilościowa, 2) prawidłowe przyswajanie przez tkanki.

-1. Sole mineralne w najlepszej proporcji i w odpowiedniej ilości dla niemowlęcia znajdują się w pokarmie kobiecym. Z innych pokarmów zawierających dużo soli wapnia należy wymienić mlakoi, ser, żółtko jaja, kapustę, szpinak, sałatę, marchew i rzepę. Ustrój czerpie również sole wapnia z wody. Niektórzy autorzy na podstawie dużego materiału statystycznego doszli do winioisku, że w okolicach, gdzie istnieje woda o dużym stopniu twardości, zawierająca wapń, ludzie mają lepiej rozwiniętą klatkę !piersiową, większy wzrost i zdrowsze zęby. Stwierdzono doświadczalnie (Hollander), że dodanie soli wapnia, fosforu i witaminy D do prawidłowej diety zmniejsza podatność na próchnicę.

-2. Przyczyną zaburzeń przemiany soli mineralnych jest znacznie częściej nieprzyswajanie tych soli przez ustrój ozy tkankę ailibo zwiększone wydalanie ich z ustroju iniż niedostateczna podaż. Nie-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>