Umocowanie mieszane

Umocowanie mieszane stanowi połączenie podanych wyżej elementów retencyjnych. Wykonanie protez twarzy wymaga od lekarza dużego poczucia artyzmu i estetyki. Jak podaje Dreher imitację faktury powierzchni skóry twarzy można uzyskać za pomocą wycisku skórki cytryny. W wykonywaniu ektoprotez pomocne są fotografie twarzy z okresu przedoperacyj- nego lub powielony fragment twarzy osoby zdrowej, odpowiadającej fizjonomii pacjenta i uprzednio przez niego zaakceptowanej.

W celu uzyskania modelu twarzy wykonuje się jej wycisk gipsem, masą alginatową lub masą silikonową. Te dwa ostatnie materiały ze względu na swoją elastyczność wymagają woskowych lub akrylowych łyżek wyciskowych, które umożliwiają zachowanie kształtu gotowego wycisku i sporządzenie modelu. Przed pobraniem wycisku, owłosione części twarzy (brwi, wąsy) zostają pokryte warstwą wazeliny w celu łatwego usunięcia wycisku. Należy również wprowadzić do nosa rurkę gumową umożliwiającą oddychanie w czasie wiązania masy wyciskowej.

Kontrola wymodelowanej z wosku protezy umożliwia dokonanie przy pacjencie niezbędnych korekt mających na celu indywidualizację protezy i dostosowanie jej wyglądu do rysów twarzy chorego. Jedną z najtrudniejszych czynności jest odtworzenie koloru skóry, do czego służy specjalny klucz barw. Dreher używa klucza składającego się z ośmiu kolorów podstawowych i ośmiu pomocniczych. Poszczególne kolory stanowią mieszaninę barwy różowej i białej. Gotową protezę oddaje się pacjentowi i umocowuje jednym z podanych wcześniej sposobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>