Umocowanie protez

Umocowanie protez twarzy może być zewnętrzne, wewnętrzne (wewnątrzustne, wewnątrzuszne i wewnątrznosowe) i mieszane.

Do u mocowań zewnętrznych należą okulary utrzymujące protezę oka z częścią oczodołu, protezę policzka lub protezę ucha. Elementem utrzymującym protezę ucha może być również sprężynująca taśma metalowa biegnąca poprzez szczyt głowy, jak również różnego rodzaju kleje tkankowe.

Elementami wewnętrznymi mogą być różnego rodzaju czopy i uchwyty retencyjne protez nosa, ucha lub twarzy wnikające do zagłębień w strukturach części twarzowej czaszki i stwarzające możliwości utrzymująco-stabilizacyjne dla tych protez.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>