Uzkadzania mineralne

o jednoczesnym uszkadzaniu mineralnego1 i białkowego- składnika zęba. Według Dairlinjga, kwas mlekowy działa na rozpuszczalne w kwasach proteiny i złogi mineralne. W ten sposób do szkliwa wnikają głębiej zaczyny proteolityczne, które trawią nierozpuszczalne w kwasach proteiny i łatwiej rozpuszczalne sole mineralne.

Związek węglowodanów z próchnicą potwierdzają liczne spostrzeżenia. Szczególnie kairiogepne znaczenie przypisuje się węgiowiodanom wprowadzanym do jamy ustnej w postaci lepkiej, zalegającym w miejscach retencyjnych. Przez miejsca !retencyjne rozumie się tafcie miejsca, które przez swoją szczególną budowę anatomiczną umożliwiają zaleganie resztek pokarmowych. Należą do nich zagłębienia anatomiczne (np. bruzdy powierzchni’ żującej), miejsca styczne, okolice przyszyjkowe przedsiomkowych powierzchni zębów.

Dużą rolę w etiopatiogeneziie próchnicy odgrywa ślina. Zawiera ona w postaci rozpuszczanej lub z jonizowanej wapń, fosfor i inne części składowe apatytów, które drogą dyfuzji i jonofareizy mogą przenikać w głąb szkliwa i w obecności jego zaczynów adlkładać się w niezmine- raliizowanych przestrzeniach. Proces ten może przebiegać również w odwrotnym kierunku – patologicznie zmieniona ślina może wywołać rozpad substancji mineralnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>