Warstwa ziarnista

warstwa ziarnista, nabłonek jest nieprzezroczysty. Warstwa kolczysta (stratum. spinosum), na ogół druga od powierzchni, składa się z komórek wielobocznych, połączonych protoplazmatycznymi wypustkami, ułożonych w kilku rzędach. Najgłębiej leży warstwa podstawna lub rozrodcza (stratum basale seu germinativum). Tworzy ją jeden szereg komórek walcowatych o wydłużonych jądrach. Posiada właściwości rozrodcze

i zdolność wytwarzania melaniny. Pod nabłonkiem znajduje się błona śluzowa właściwa. Jest to tkanka łączna zbita, brodawkach wpuklających się w nabłonek. Błona podśluzowa jest luźną tkanką łączną. Nie występuje ona na dziąsłach i w okolicy szwu podniebiennego. W błonie podśluzowej znajdują się gruczoły ślinowe i tkanka tłuszczowa.

Błonę śluzową jamy ustnej dzieli się na trzy strefy: żującą, wyścielającą i specjalną. Do strefy żującej zalicza się błonę śluzową dziąsła i podniebienia twardego. Charakteryzuje się ona większym stopniem zrogowacenia nabłonka (warstwy zewnętrznej)

niekiedy występowaniem warstwy ziarnistej. Błonę śluzową właściwą tworzy zbita tkanka łączna o licznych i długich brodawkach. Do strefy wyścielającej zalicza się błonę śluzową wszystkich pozostałych okolic jamy ustnej z wyjątkiem błony śluzowej grzbietu języka. Nabłonek tej strefy nie ma żadnych cech rogowacenia. Błona śluzowa tego typu tworzy więzadełka wargowe, językowe i policzkowe.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>