Według materiałów Warszawskiej Kliniki Protetyki Stomatologicznej

Według materiałów Warszawskiej Kliniki Protetyki Stomatologicznej w latach 1976-1980 powodem zaburzeń zwarcia były w 16% wady wrodzone. w 41% wady nabyte i w 43% wady mieszane. Najczęściej spoty- ‚ kanym rodzajem zaburzeń zwarcia były zgryzy głębokie, nadzgryzy, patologiczne starcia zębów, rozszczepy podniebienia i związane z nimi nieprawidłowości w obrębie łuków zębowych oraz zgryzy krzyżowe.

W 62% przypadków zmiany dotyczyły tylko łuków zębowych, w 26% również układu mięśniowego i w 38% stawów skroniowo-żuchwowych. Postacie bólowe obserwowano u 19% badanych pacjentów (Spiechowicz 1982).

Jak podaje Kopp ból i zaburzenia czynności układu stomatognatycz- nego mogą być wywołane czynnikami działającymi pojedynczo lub w połączeniu i w związku z tym wybór metod leczniczych powinien się opierać na rozpoznaniu czynników sprawczych. Parafunkcje, a wśród nich szczególnie bruksizm – charakteryzujący się podświadomym nadmiernym napięciem mięśni, zgrzytaniem i zaciskaniem zębów – może być wywołany przez zaburzenia zwarcia (przeszkody zgryzowe) lub też, jeżeli źródło jego powstania jest umiejscowione w ośrodkowym układzie nerwowym, samoistnie przyczynia się do powstawania parodontopatii lub nadmiernego ścierania zębów i obniżenia wysokości zwarcia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>