Wewnętrzny nabłonek zęba

-1) wewnętrzny nabłonek narządu szkliwnego, 2) warstwa pośrednia, 3) miąższ narządu szkliwnego, 4) zewnętrzny nabłonek narządu szkliwnego. Wewnętrzny nabłonek narządu szkłiwnego składa się z jednej warstwy wysokich (40 !.i), w przekroju sześciokątnych komórek- zwanych komórkami szkliwotwórczymi (adamantobłastami). Komórki te przylegają do wpuklonej do narządu szkłiwnego me- zenchymy, która w tym okresie rozwoju nosi nazwę brodawki zęba. U podstawy brodawki zęba wewnętrzny nabłonek narządu szkłiwnego przechodzi bezpośrednio

Dookoła narządu szkłiwnego i brodawki zęba oraz szyjki narządu szkłiwnego powstaje woreczek zęba, utworzony przez zbitą mezenchymę częściowo o charakterze włóknistym.

Szyjka narządu szkłiwnego i listewka zębowa ulegają w późniejszym okresie zanikowi. Pozostają z nich jedynie 1’użne wysepki nabłonkowe, zwane ciałkami Serré.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>