Wgłębienia wargowe

(wg Eulera). wgłębień na wargowych i policzkowych powierzchniach zębów. Opisywano również całkowity brak (aplasia) szkliwa. Charakterystyczną cechą tych ubytków jest ich symetryczne występowanie na zębach jednoimiennych. Wynika to z jednakowego cząsu mineralizacji tych zębów, w którym zadziałał czynnik uszkadzający. Do czynników

uszkadzających zalicza się np. różyczkę, którą przechodzi kobieta w ciąży, zakażenie kiłowe, zaburzenia hormonalne (głównie przyitar- czyce i tanczyoa) i inne.

Symetryczne występowanie tych zmian na jednoimiennych zębach jest podstawą odróżniania zmian hipoplastycznych od nadżerek (erosiones). Te ostatnie spotyka się wyłącznie na zębach stałych. Są one wynikiem nieswoistego’ zapalenia toczącego się w bezpośredniej bliskości zawiązka zęba stałego, uszkadzającego ten zawiązek. Zapalenia powstają w wyniku zgorzeli miazgi zębów mlecznych, w następstwie

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>