Wprowadzanie igły

a następnie, ostrożnie przesuwając !koniec igły, odnajduje się otwór p.odoczodołowy. Moment wprowadzenia igły do kanału choiry odczuwa w postaci kłującego bólu. Nie należy przesuwać igły w głąib kanału więcej iniż -na 3 -‚5 mm. Płyn znieczulający Wstrzykuje się powoli w ilości do 1 ml. W czasie wykonywania znieczulenia Wskazujący palec lerwej ręki ułożony jest na dolnym brzegu oczodołu, zabezpieczając przed wprowadzeniem igły do oczodołu. Znieczulenie nerwu pod oczodołowego można również wykonać od stromy przedsionka jamy ustnej.

Znieczuilenie obejmuje górne siekacze, kieł, zęby przedtrzonowe, niekiedy pierwszy ząb trzo/nowy oraz powiekę dolną, boczną powierzchnię i sknzydełko nosa i wargę górną.

Znieczulenie gałęzi zębodołowych górnych tylnych prizy guzie szczęki. Znieczulenie drogą w e- wnątiizustiną. Punktem orientacyjnym dla wkłucia igły jest grze1- bień janzmgwo-zębodołowy w okolicy pierwszego’ trzonowca. Wkłucie wykonuje się w górnym sklepieniu przedsionka tuż poza grzebieniem, docierając od razu do kości (ryc. 61). Igłę kieruje isię ku górze, ku tyłowi i dośrodkowe, przesuwając ją w stałym kontakcie z kością i wstrzykując po drodze płyn znieczulający. W ten sposób moiżna zapobiec zranieniu należyń Żylinych) ‚Spldhu skrzydłowieg|o. Na głębokości 1,5-2 om osiąga się okolice lotworów zębodołowych górnych tylnych na guzie szczęki i tam wstrzykuje się około 2 ml płynu .znieczulającego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>