Wywiad chorobowy

Wywiad chorobowy. Celem jego jest uzyskanie od chorego dokładnych i możliwie rzeczowych informacji, dotyczących aktualnych skarg, początku choroby, czasu jej trwania, dotychczasowego przebiegu oraz wyników leczenia, o ile było ono przeprowadzane.

Skargi chorych mogą być bardzo różnorodne, dotyczą one najczęściej doznań bólowych. Bóle mogą być samoistne, bądź też występują pod wpływem określonych bodźców. Mogą one mieć charakter napadowy, trwały lub promieniujący, pulsujący, rozpierający, kłujący. Znajomość charakteru bólu ma ważne znaczenie rozpoznawcze.

W praktyce stomatologicznej wielu chorych nie zgłasza skarg na dolegliwości bólowe. Powodem zgłoszenia się do lekarza mogą być braki w uzębieniu, nieprawidłowości zgryzowe, zniekształcenia twarzy i in.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>