Wywiad ogólny.

Wywiad ogólny. Wywiad ogólny dotyczy ogólnego- stanu zdrowia chorego i przebytych chorób. Gruźlica, kiła, gościec stawowy, choroby kiiwi, krążenia, awitaminozy, zatrucia solami ciężkich metali mogą być przyczyną stanów chorobowych w jamie ustnej i kościach szczęk.

W wywiadzie dotyczącym dziiecd ważne są dane o przebiegu ciąży i porodu, sposobie i jakości odżywiania, przebytych chorobach zakaźnych, krzywicy.

Wywiad rodzinny. Wywiad rodzinny ma na celu zapoznanie lekarza ze stanem zdrowia rodziny chorego. Ma to znaczenie w przypadkach gruźlicy, kiły, wad rozwojowych, w chorobach krwi, chorobach psychicznych. Wnikliwa ocena danych uzyskanych z wywiadu stanowi ważny materiał ułatwiający prowadzenie badania przedmiotowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>