Ząb ze zgryzu

Niekiedy dla przyśpieszenia leczenia wyłącza się ząb ze zgryzu p.r.zez nieznaczne oszlifowanie zęba przeciwstawnego. Najtrudniejsze jest leczenie zapaleń ozębnej na tle zgorzeli miazgi. Skuteczność leczenia tych zapaleń uzależniona jest głównie od możliwości uzyskania bezpośredniej styczności z ozębną za pomocą narzędzia przez kanał izębat. W zębach jednofcorzeniowych jest to’ z reguły możliwe, natomiast w wieilckorzeniowych bardzo trudne, a najczęściej niemożliwe do osiągnięcia. W tych też przypadkach ząb usuwa się.

Leczenie przewlekłych zapaleń oizębnej ma tle zgorzeli miazgi nie różni się od leczenia zębów ze zgorzelą miazgi bez klinicznych objawów ze strony ozębnej. W obydwu wypadkach masy zgorzelinowe usuwa się z jamy zęba ostrożnie, najczęściej podczas kilku wizyt, stosując między wizytami opatrunki z formaliny dla zmniejszenia skutków ewentualnego przepchnięcia zawartości kanału noza otwór wierzchołkowy. Pustą jamę zęba poszerza się i wypełnia cementem fosforowym. W przypadku ziaminiaka cement powinien nieznacznie przejść poza otwór wierzchołkowy. Nowe materiały do wypełnień kanałów, oparte na samopolimeryzujących żywicach syntetycznych (pasta Rieblera, Foredent), umożliwiają przeprowadzenie leczenia na jednej wizycie.

W leczeniu zaostrzonych i ostrych zapaleń ozębnej stosuje sie metodę „otwartegp leczenia”. Polega ono na otwarciu jamy zęba, poleceniu choremu zakładania do ubytku przed jedzeniem tamponu waty i usuwaniu go po jedzeniu. Leczenie otwarte trwa .zazwyczaj ‚kilka dni, w czasie których ulatniają się lotne produkty nnzipadu gnilnego, aż do chwili ustąpienia wszelkich dolegliwości. nwlcze postępowanie nie różni się od opisanego wyżej, stosowanego w leczeniu zapaleń prze-wlekłych.

Ze specjalnych metod leczenia warto .wymienić sposób wprowadzania le .ów do ozębnej za pomoicą jonizacji. W .ostrych ii zaostrzonych zapaleniach .zastosowanie znajdują środki hakt prioistatyczne, wprowadzone w roztworach na sączkach do kanału zebaj.

One comment to Ząb ze zgryzu

  • Liya  says:

    Widzialem taki przypadek u mojego kolegi, fuuu okropne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>