Zaburzenia prawidłowego układu lub kształtu warg

Zaburzenia prawidłowego układu lub kształtu warg mogą być spowodowane bezzębiem, nieprawidłowym zgryzem, w^dą rozwojową (rozszczep wargi), zniekształcającymi bliznami, guzem nowotwiorowym, zapaleniem warg. Opryszcizka warg występuje często w chorobach zakaźnych, stanach gorączkowych.

W warunkach prawidłowych błona śluzowa przedsionka jamy ustnej jest gładka, lśniąca, o różowym zabarwieniu. Przejście ..błony -śłu- zowej nieruchomej^w ruchomą jest^ wyraźnie zaznaczone. Zmiany patologiczne spostrzegane na błonie śluzowej policzków lub dziąseł w postaci plam, wykwitów, wybrocizyn, owrzodzeń lub martwicy są nieraz jednym z pierwszych objawów chorób ogólnoustrojjowych (szkorbut, białaczka, agranulocytoza i in.), chorób zakaźnych (odrą, płonica) lub zatrucia solami ciężkich metali (rtęć, ołów, bizmut)1. Badając. dziąsła,..należyjzwrócić uwagęLczy błona-śluzowa-jest^rozpułchriio- na, obrzękła, czy są kieszonki patologicznie (dziąsłowa, .kositna), prze- JoiEI dziąsłowe~ W przedsionku jamy ustnej określa się charakter zgryzu ii rodzaj uzębienia. Parzy odchylonym policzku bada się ujście przewodu Stenona. Celem stwierdzenia ilości i charakteru wydzielanej śliny należy ‚stosować uciskowy masaż ślinianki przyusznej ruchami od góry ku dołowi.

Badanie jamy ustnej właściwej przeprowadza się przy szeroko otwartych ustach. Określa się kształt ii MrvKklepjpinie^_pnd:riiebi.ein.i.a oraz stan jego błony śluziowej. Ukształtowanie wału podniebiennego ma poważne znaczenie w leczeniu protettycanym. Należy zwrócić uwagę na migdałki podniebienne, ich wielkość, zabarwienie, ‚obecność nalotu ‚lub !czopów ropnych. —

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>