Zaburzenia wyrzynania się zębów

Odchylenia w czasie wyrzynania się zębów mlecznych przekraczające 6 miesięcy ocenia się jako przedwczesne (denütio praecox) lub opóźnione (dentitio tarda). Bywają przypadki, gdy dziecko: rodzi się z zębami – przeważnie z siekaczami dolnymi przyśrodkowymi. Zęby wrodzone (dentes connaLales) usuwa się tylko wówczas, gdy ruchomością swoją powstałą w wyniku niieukształtowanych konzeni drażnią błonę śluzową dziąsła, powodując jej stan zapalny. Zarówno przedwczesne, jak i opóźnione wyrzynanie się zębów, może być spowodowane zaburzeniami przemiany materii, gruczołów wewnętrznego wydzielania, niedoborem witamin difcp. Ostatnio pewne wyniki lecznicze w przypadkach opóźnionego wyrzynania się zębów .osiągnięto’ za pomocą podawania kwasu glutaminowego.

Y/yrizynaniu się zębów mlecznych mogą towarzyszyć pewne objawy miejscowe i ogólne. Do pierwiszych zalicza się swędzenie dziąseł i nadmierne wydzielanie śliny, do drugich: podrażnienie, niepokój, skłonność do płaczu, a wyjątkowo nieznaczne podwyższenie ciepłoty ciała. Błędem sztuki jest przypisywanie wyrzynaniu siię zębów mlecznych silnych objawów ogólnych. W wyjątkowych przypadkach w okresie ząbkowania mlecznego dochodzi do zapalenia tkanek przyzębia (peri- coronaritis). Może się ono wikłać niekiedy nieżytowym lub wrzodzie- jącym zapaleniem jamy ustnej. Zapalenie tkanek przyzębia jest częstym powikłaniem utrudnionego wyrzynania się zębów (dentitio diiticilis) dotyczącego głównie zębów mądrości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>