Zakażenie

Nazwa „zakażenie” ogniskowe w myśl nowych poglądów jest więc nieścisła, jest jednak tradycyjnie przyjęta. Choroba odogniskowa .rozwija się powoli i niepostrzeżenie. Pierwsze objawy polegają na ogólnym osłabieniu i szybko występującym zmęczeniu. Mogą pojawiać się bóle głowy, poty, bezsenność, niekiedy wzmożona pobudliwość lub apatia, brak łaknienia i stany podgorączkowe. Rzadziej przebiega w postaci’ ostrej lub podostrej.

Istnieje szereg testów zwanych ogólnymi lub niespecyficznymi, które mogą potwierdzić obecność choroby cdogniskowej. Do najczęściej stosowanych zalicza się próbę bankową Waldmainna. która polega na badamiiiu wskaźnika monocytarnego i występowaniu kriwawych wybroczyn. Bańka, postawiona podobojczykowo na 20 min. w przypadku obecności choroby odogniislkoweij w wyniku obniżenia odporności ‚.naczyń włosowatych, powoduje powstawanie mnogich wybroazyn, stosunek zaś liczby mionocytów we krwi pobranej z palca do liczby moooicy- tów we krwi pobranej z miejsca postawionej bańki przekracza 1,5 (Kovacs i Lelkas).

Z innych testów logó-lnych .znaczenie ma badanie OB, który w przypadku choroby odogniskowej jest zwykle podwyższony. W obrazie morfotycznym krwi można stwierdzić wówczas niedokrwistość wtórną albo leukocyt ozę, moniocytoizę, limfocytozę bądź eoizynofilię. Ciepłota ciała utrzymuje się w granicach g7,2 – 37,5y.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>