Zapalenie jamy ustnej zgorzelinowe

Zapalenie jamy ustnej zgorzelinowe (slomalitis gangraenosa), zwane inaczej rakiem wodnym (noma), dawniej bardzo rozpowszechnione (szczególnie u dzeci po chorobach zakaźnych – głównie po odrze), dziś należy do- rzadkości. Powstaje w związku z załamaniem się sił obronnych ustroju (kacheksja). Stan zapalny wyrażony jest słabo. Choroba zaczyna się zwykle małym owrzodzeniem na błonie śluzowej policzka, szybko rozszerzającym się i drążącym w głąb. W ciągu kilku nieraz dni dochodzi do przebicia policzka. Przed erą antybiotyków śmiertelność wynosiła do 80%. Dziś obniżyła się bardzo znacznie.

Leczenie. Poza leczeniem choroby podstawowej, stosowaniem antybiotyków zaleca się przetaczania krwi i witaminy, głównie C i zespół B. Owrzodzenie odleżynowe

Owrzodzenie odleżynowe (ulcus decubitale) występuje przeważnie pojedynczo, powoli i niepostrzeżenie. Może osiągnąć duże rozmiary. Jest drążące pokryte sizarożółtym nalotem, dobrze odgraniczone od oto-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>