Zapalenie miazgi

Zapalenie miazgi (pulpitis) najczęściej powstaje w wyniku drążącego w kierunku jamy zęba procesu próchnicowego. W chwili gdy miazgę oddziela od dna ubytku próchnicowego tylko bairdzo cienka warstwa

zębiny, bakterie lub ich toksyny moigą przedostać się do miaizgi, wywołując jej stan zapalny. Częściej jednak izapalenie miazgi powstaje po zniszczeniu, nawet w jednym niewielkim mieji&cu, zębiny tworzącej sklepienie komory. W rzadkich przypadkach bakterie przenikają do miazgi o!d strony szyjki zęba przez oizęibną ii otwór wierzchołkowy albo od strony krw’ioibiegu, również przez otwór wierzchołkowy. Ząb może być wówczas nie tknięty próchnicą. Z innych przyczyn należy wymienić bodźce mechaniczne, cieplne, chemiczne i świetlne (np. lampa kwarcowa).

Rozróżnia się ostre, przewlekłe i przewlekłe zaostrzone zapalenia miazgi. Ostre zapalenie miazgi. Charakterystyczną cechą ostrego zapalania miazgi jest ból samoistny. Może on być krótkotrwały z długimi przerwami (częściowe zapalenie) lub długotrwały, silny, z krótkimi przerwami (zapalenie całkowite). Niekiedy nasilenie bólu bywa duże, remisje (zmniejszenie nasilenia bólu) trwają do! kilku godzin. Przerw !nie ma. Widoczny wysięk nopny (częściowe ropne zapalenie miazgi). Bywają zapalenia charakteryzujące się bardzo silnymi bólami samoistnymi, bez remisji i intermisji (przerw). Widoczny wysięk ropny (całkowite ropne ząpalenie miazgi).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>