Zapalenie ozębnej

Z -chorób ozębnej największą rolę w patologii narządu zębowego odgrywają jej zapalenia (periodontilis). Najczęstszą przyczyną zapaleń ozębnej jest zgorzel miazgi. Przenikanie bakterii, ich toksyn, ptomain .i lotnych produktów rozpadu gnilnego miazgi przez otwór wierzchołkowy wywołuje stan zapalny Oizębinej. Z innych przyczyn należy wymienić urazy mechaniczne i chemiczne.

Spotyka się rówmiież objawowe zapalenia 0’zębnej (peiiodontitis symptomatica) na tle chorób .zakaźnych i -zaburzeń miesiączkowania. Bywają również zapalenia ozębnej spowodowane przejściem procesu zapalnego z miaizgi.

Zapalenia ozębnej bywają ostre oraz. przewlekłe i zależnie od umiejscowienia brzeżne, wierzchołkowe i rozlane. Ostre zapalenie ozębnej. Zapalenia oisłre charakteryzują ból jsamoaistny i ból pod wpływem nagryzania na ząb. Badaniem stwierdza się reakcję zęba na opukiwanie wzidluz długiej jego osi izapaieme wlerizcbotkowe) lub poprzecznie do długie]” oisl ^apaleime,T:^aineJ?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>