Zawartość fluoru w zębach

-1. Zawartość fluoru w zębach, na które działał fluorek sodu, jest większa aniżeli w innych zębach. 2. Ta ‚zwiększona zawartość fluoru wynika z tego, że tkanka zębowa posiada zdolność pochłaniania fluoru działającego bezpośrednio na ząb zarówno z roztworu, jak i pasty.

-3. Ilość pochłoniętego fluoru zależna jest od czasu zetknięcia się tkanki zęba z preparatami fluorowymi. 4. Pochłoniętego fluoru nie można wymyć wodą. Wstępuje on w chemiczne połączenie iz mineralnymi składnikami zęba i umacnia się w nim trwale.

Łukomski, wychodząc z założenia, że skład chemiczny kości i zębów zbliżony jest do apatytu, podaje hipotetyczną formułę chemiczną działania fluoru na te tkanki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>