Zębina wytwarza się przez całe życie

Zębina wytwarza się przez całe życie miazgi zęba, zwężając stopniowo jamę zęba. Rozróżnia się przeto dodatkowo zębinę pierwotną, lctóra początkowo jest niezminerali- zowana (prazębina), i zębinę wtórną, wysoce zmineralizowaną, o nieregularnej budowie, powstającą stosunkowo szybko w wyniku działania bodźców patologicznych, np. w przebiegu patologicznego ścierania się zębów, próchnicy przewlekłej itp. Zębina wtórna tworzy się w wyniku zaburzenia cyklu rozwojowego komórek zębinotwórczych.

Włókna nerwowe wnikają do zębiny od strony miazgi. Istnieją tylko w zębinie pierwotnej. W procesie jej mineralizacji ulegają zwyrodnieniu. Bodźce czuciowe przewodzone są przez zębinę do splotów nerwowych miazgi za pośrednictwem skurczów włókien Tomesa.

Kostniwo (cementum) zawiera 65% substancji nieorganicznych w postaci soli. mineralnych i 35% organicznych. Rozróżnia się kostniwo bezkomórkowe wewnętrzne

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>