Zęby należy czyścić dwa razy dziennie

Zęby należy czyścić dwa razy dziennie: rano i wieczorem. Ważniejsze jest czyszczenie wieczorem. Płukać uJsta powinno się po każdym jedzeniu. Znaczenie proszku polega na ułatwieniu mechanicznego oczyszczania zębów szczotką. Oprócz działania mechanicznego proszek powinnien posiadać działanie alfcalizujące, powinnien być miły w smaku, odświeżać ii odwaniać jamę ustną oraz działać ściągająco w stosunku do błony śluzowej. Powinien być również nieszkodliwy (dla zębów, błony śluzowej jamy ustnej i dla ustroju.

Główną częścią składową proszku jest chemicznie .czysta kreda. Kredy tej – strącony węglan wapnia (calcium caibonicum praecipi- talum – inaczej calcaría carbónica praecipilata) nie należy mieszać z kredą kopalną, choćby najdrobniej zmieloną (creta praeparata).

Często dodawany bywa do’ proszku węglan magnezu (magnesium car- bonicum), który nie ma specjalnego znaczenia. Jest to bardzo drobny proszek, nieszkodliwy dla zębów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>