Zespół Stevens-Johnsona

Zespół Stevens-Johnsona (syndroma Stevenson-Johnson) jest uważany za odmianę rumienia wieilopofitaciowego wysiękowego. Wykwity powstają na błonie śluzowej jamy ustnej, nosa, narządów płciowych i oka. Mogą wystąpić również na skórze twarzy i kończyn. Chorują przewążnie osoby młode. Na wargach, na błonie śluzowej policzków, języka i podniebienia miękkiego tworzą się na podłożu rumieniowym różnej wielkości pęcherze lub białawiożółte błony rzekome przykrywające nadżerki. W ciężkich przypadkach mogą powstać owrzodzenia, głównie na języku i podniebieniu miękkim. Wykwity są bolesne, połykanie może być utrudnione. Ciepłota ciała jest znacznie podwyższona, węzły chłonne powiększone i bolesne. Chorobie towarzyszy śli- notok i bóle stawów. Charakterystyczne są krwiste strupy na czerwieni wairg. Choroba trwa około 3 tygodni. Nawroty bywają częste.

Leczenie miejscowe polega na stosowaniu środków przeciwzapalnych. i znieczulających. Ogólnie podaje się preparaty kory nadnerczy, ACTH, aureomycynę, witaminy C i B.

Pęcherzyca przewlekła. Pęcherzyca przewlekła – (pemphigus chronicus) – przeważnie atakuje ludzi starszych. Etiologia prawdopodobnie wirusowa. Często rozpoczyna się wykwitami na błonie śluzowej jamy ustnej, a dopiero później pojawiają się zmiany skórne. W 20% przypadków (Schuer- mann) wykwity umiejscawiają się wyłącznie w jamie ustnej. Z czterech odmian pęcherzycy: zwykłej (vulgaris), liściastej (toliaceus), bujającej (vegetans) i rumieniowatej (erythematosus) najczęstszą jest pierwsza.

W jamie ustnej powstają, najczęściej na podniebieniu, bolesne pęcherze o treści surowiczej, ropnej lub krwistej. Po pęknięciu pęcherzy po-wstają nadżerki. Ciepłota ciała bywa niekiedy podwyższona. Objaw Ni kolskiego (złusaczianie się górnych warstw naskórka na skuitek pocierania palcem) jest często dodatni, W rozmazach z dna pęcherza stwierdza się obecność komórek akantolicznych (test Tzancka}.

Leczenie miejscowe: środki znieczulające, ściągające i odkażające. Leczenie ogólne: preparaty kory nadnerczy, ACTH, przetaczania krwi, szczepionka przeciw wściekliźnie, aureomycyna, chloromycetyna. Zarówno leczenie miejscowe, jak i ogólne jest objawowe i nie zawsze skuteczne. Choroba często kończy się zejściem śmiertelnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>