Zgorzel miazgi

Zgorzel miazgi (gangiaena pulpae) powstaje jako zejście nie leczonego zapalenia miazgi. Zgorzel jest szczególną odmianą martwicy, polegającą na gnilnym rozpadzie obumarłej tkanlki. W czasie rozpadu, gnilnego w jamie zęba powstają niezwykle szkodliwe, bardzo siillne trucizny, tzw. ptomainy. Powstają również lotne produkty rozpadu, np. siarkowodór i amoniak. Ząb ze zgorzelą miazgi określany bywa

niezupełnie słusznie jako tzw. „ząb martwy”. Masy zgorzelinowe zawierają ponadto olbrzymie ilości bardzo zjadliwych bakterii. Ptoma- iny i bakterie mogą szkodliwie oddziaływać na ozębną. Zdarza się jednaik zgorzel miazgi bez objawów, klimiaznych ize strony ozębnej. Choroba przebiega wówczas bez jakichkolwiek dolegliwości. Chorzy nie skarżą się na bóle samoistne ani pod wpływem bodźców. Zgłębnikowanie jamy izęba jest również niebolesne.

Leczenie polega na ostrożnym usunięciu mas zgorzelinowych z jamy zęba, poszerzeniu jej i wypełnieniu. Przepchnięcie mas zgorzelinowych przez otwór wierzchołkowy w czasie !ich usuwania może spowodować poważne powikłanie leczenia w postaci zapalenia ozębnej, a nawet zapalenia kości.

Usunięcie mas zgorzelinowych z bocznych odgałęzień kanału w okolicy wierzchołkowej jest niemożliwe. Dlatego też mimo- wykonania wszystkich zabiegów lege artis może dojść do zakażenia ozębnej ii jej stanu zapalnego. Podobnie często niemożliwe jest usunięcie mas .zgorzelino,wych z kanałów zębów ‚wielokorzeni owych. Jedyną metodą leczenia jest wówczas usunięcie zęba.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>