Znieczulenie nasiękowe

Znieczulenie nasiękowe ma na celu wyłączenie przewodnictwa zakończeń nerwów czuciowych w okolicy operowanej. Znajduje ono bardzo szerokie zastosowanie w zabiegach operacyjnych na wyrostku zębodołowym (usunięcie zęba, odcięcie wierzchołka korzenia, usunięcie torbieli i im.) oraz w obrębie jamy ustnej i twarzy.

Znieczulenie nasiękowe nai wy- roistku zębodołowym wykonuje się od strony przedsionka jamy ustnej i od strony językowej lub podnie- biennej. Jest ono całkowicie wystarczające w zabiegach operacyjnych na ‘wyrostku zębodołowym szczęki, w którym zewnętrzna blaszka kostna jest cienka, porowata i ma liczne otwory odżywcze. Umożliwia to- łatwe przenikanie płynu znieczulającego do splotu zębowego górnego.

W żuchwiie znieczulenie nasiękowe jest przydatne w okolicy siekaczy i kłów, gdzie zewnętrzna blasz- Ryc. 59. Znieczulenie nasiękowe. ka kostna ma stosunkowo liczne

otwory i jest dość clenlka. W pozostałej części żuchwy należy posługiwać się znieczuleniem przewodowym, ponieważ znieczulenie nasię- kjowe jest niewystarczające ze względu na znaczną grubość zewnętrznej i wewnętrznej blaszki !kostnej.

Płyn znieczulający wprowadza się pod błonę śluzową w okolicy wierzchołka korzenia zęba. Niewskazane jest wstrzykiwanie płynu znieczulającego’ pod okostną, gdyż może to powodować powikłania w postaci bólów i obrzęków*.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>