Znieczulenie nerwu nosow

Znieczulenie nerwu nosow o-p odniebienne go. Od zwoju ‚Sfcrzydłowo-ipodniebiennego odchodzą m. in. gałęzie nosowe tylne dolne (rr. nasales posteriores inieriores). Jedna z tych gałązek – nerw nosowo-podniebienny fn. nccsopalatinus) biegnie w rowku lemie-

sza skośnie ku przodowi i dołowi do kanału przysiecznego.. W !kanale przysiecznym daje on liczne zespolenia ze splotem zębowym górmym. Po wyjściu z kanału oba nerwy nosiowo-podniebienne zaopatrują przedni odcinek podniebienia zawarty między kłami. Otwór przysieozny odpowiada umiejscowieniu brodawlki przysieczmej, znajdującej się tuż poza środkowymi siekaazami.

Wkłucie igły do brodawlki przy siecznej jest bardzo bolesne ze względu na bogate jej unerwienie. Igłę należy wkłuwać bocznie do brodawki, kieriując ją skośnie ku! otworowi przy siecznemu. Po wstirzylk- nięciiu płynu znieczulającego znieczulenie obejmuje okolicę unerwio’- ną przez nerwy mosowo-podniebienne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>