Znieczulenie obejmuje zęby trzonowe górne i dziąsło od strony policzkowej

Znieczulenie nerwu podniebiennego przedniego. Nerwy podniebienne odchodzą od zwoju .sikrzydłowoi-podnieibiennego w dole sfcrzydłowoi-podniebiennym, biegną ku dołowi w1 kanale pod- niebiennym większym i po podziale wychodzą przez otwór podnie- bienny większy i otwory podniebienne mniejsze. Nerw podniebienny przedni (n. palatinus anlerior) po wyjśoiu z otworu podniebiennego większego biegnie ku przodowi w rowku po bocznej stronie podniebienia rozpadając się na poszczególne gałęzie. Zaopatruje on okolicę podniebienia twardego i dziąsło na językowej powierzchni wyrostka zębodołowego do linii’ kła.

Otwór podniebienny większy znajduje się w odległości oikoiło 5 mm ku przodowi od tylnego brzegu podniebienia twardego, w połowie odległości między brzegiem dziąsłowym i linią środkową podniebienia, na wysokości trzeciego zęba trzonowego lub między drugim i trzecim zębem trzonowym.

Wkłucie igły wykonuje się przy szeroko otwartych ustach, układając strzykawkę w kącie ust strony przeciwległej. Kierując igłę ku górze, fcu tyłowi i nieco bocznie, osiąga się okolicę otworu poitłnie- biennego większego. Płyn znieczulający w ilości około 1 ml wstrzykuje się w najbliższym sąsiedztwie otworu. Znieczulenie obejmuje podniebienie ii dziąsło ma językowej powierzchni wyrostka zębodoło- wego do linii kła.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>