Znieczulenie przewodowe

Znieczulenie przewodowe polega ma przerwaniu przewodnictwa w pniu nerwowym przez wystirzyknięcie płynu znieczulającego w tkanki otaczające dany nerw lub bezpośrednio w pień nerwu. Rozległość osiągniętego znieczulenia zależy od miejsca, w iktórym nastąpi przerwanie przewodnictwa.

Znieczulenie 11 e ,r w u p o> d oc zodołowego, Nerw podoczo- dołowy (n. infiaorbitalis) jest największym odgałęzieniem drugiej ga-łęzi nerwu trójdzielnego – nerwu szczękowego (n. maxillaris). Z górnej części dołu skrzydłowo-podnieibiennego wchodzi on do oczodołu przez szczelinę oczodołową dolną, a następnie do kanału podoczodoło- wego, który opuszcza przez otwór poidoczodołowy i tu rozpada się na

gałązki unerwiające powiekę doilną (rr. pcilpebrales interiores), boczną powierzchnię i skrzydełko nosa (rr. nasales) oraiz >slkórę i błonę śluzową wairgi górnej (rr. labiales superiores). Przed wejściem do! oczodołu od pnia nerwu podoiczodołowego odchodzą gałęzie zębodołowie górne tylne (rr. alveolares superiores posteriores), które przez j’ednoi’mienne otwiorki wchodzą do kanalików kostnych w guzie sizczęki. W rowku i kanale podoiczodołowym odchodzi niestała gatłąź zębodołowa górna środkowa (r. alveolaris superior medius) ora’z gałęzie zębodołowe górne przednie (rr. alveolares superiores anteriores). Połączenie gałęzi zębodoło- wych górnych tylnych, środkowych i przednich tworzy w kości wy-rostka zębodołowego ponad szczytami zębów splot zębowy górny (plexus denialis superior). Ze splotu tego biegną włókna nerwowe do miazgi zębów, ozębnej, dziąsła i do przegród międzyżebrowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>